FAQ

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าสินค้า หลากหลายช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ผ่าน ATM

ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็มหรืออินเตอร์เน็ต โดยหลังการชำระเงิน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านที่ Sales@ppkracing.com หรือ LineID: ppkracing

2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งอาจจำเป็นต้องกรอกรหัส Verified by visa และ MasterCard Secure Code เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์

3. ชำระเงินผ่าน Paypal

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypal ซึ่งลูกค้าต้องสมัครเป็นสมาชิก Paypal ก่อนจึงสามารถใช้ระบบนี้ได้